Kwaliteit

Binnen onze praktijk vinden we het belangrijk om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. Derhalve zijn wij lid van / aangesloten bij de volgende verenigingen en instanties:

 

Daarnaast werken wij met de volgende standaarden/metingen tijdens onze behandeling:

Zorgstandaarden

Zorgstandaarden ondersteunen behandelaren bij het leveren van goede zorg.
Deze standaarden kunt u terug vinden op de website van GGZ zorgstandaarden

 ROM (Routine Outcome Monitoring)

Door middel van ROM meten wij het effect van onze behandelingen. Met de resultaten kunnen wij de kwaliteit van onze behandelingen verbeteren. Uw ervaring als cliënt staat hierbij centraal. Met behulp van vragenlijsten die door u worden ingevuld, onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen. Maar ook wat de invloed van de behandeling is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven.

 Cliënttevredenheid 2018

Aan het einde van de behandeling wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, namelijk de CQI (Consumer Quality Index); dit is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde methode om klantervaringen in de zorg te meten.

Het algehele rapportcijfer over 2018 kwam praktijk breed uit op een 8,5

PPP Harmelen maakt jaarlijks een verbeterplan op basis van de uitkomsten hiervan. De belangrijkste aandachtspunten voor 2019 zijn: meer aandacht voor zelfhulpprogramma’s en verwijzing naar patiëntenverenigingen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.