Beroepscode

Geheimhouding van uw gegevens

De psycholoog heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Zij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst.De psycholoog mag alleen in noodsituaties de geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als volwassenen of kinderen in gevaar zouden komen.De psycholoog heeft geen toestemming van u nodig wanneer zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

Uw dossier

De psycholoog bewaart uw gegevens in een dossier. Als u wilt, mag u uw dossier inzien. U hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken.

U hebt het recht uw dossier te laten vernietigen. U kunt daar schriftelijk om verzoeken.

Meer informatie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.