Klachtenregeling

Alhoewel kwaliteit en een integere beroepsuitoefening bij ons centraal staan, kan er altijd wel eens iets mis gaan.
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over één van onze medewerkers of onze praktijk, dan verzoeken wij u om deze aan ons kenbaar te maken.
Wij stellen het op prijs de kans te krijgen de klacht intern te onderzoeken en zo mogelijk met een oplossing te komen.

Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionarissen van de beroepsverenigingen:

  • Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Klachtenprocedure NIP

  • De Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

Klachtenprocedure NVO

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)

Klachtenprocedure LVVP

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.