Vergoeding

Kosten en vergoedingen voor volwassenen

Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ

In 2019 wordt hulp bij psychische klachten vergoed vanuit de basisverzekering. Indien de huisarts vermoedt dat u hulp nodig heeft, dan kan hij u doorverwijzen naar de Generalistische Basis GGZ of naar de Specialistische GGZ voor vervolgbehandeling.

De Generalistische Basis GGZ is de zorg bij enkelvoudige psychische aandoeningen en stoornissen. Deze zorg is ingedeeld in verschillende trajecten, afhankelijk van de zorgvraag: kort, middel, intensief of chronisch. De zorgproducten bestaan uit de intake, eventueel aanvullende diagnostiek en consulten. Ook tijd voor overleg, rapportage en email consulten vallen hier binnen.

De specialistische GGZ is de zorg bij ingewikkelde psychische aandoeningen en stoornissen. Binnen de specialistische GGZ wordt gewerkt met DBC’s, de diagnose behandel combinaties.

Voor behandeling brengen de zorgverzekeraars wel kosten in rekening zolang uw eigen risico nog openstaat. In 2019 bedraagt het wettelijk eigen risico € 385,00. Daarna hoeft u niet bij te betalen. Met eventuele overige vragen raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Niet verzekerde zorg/ zelfbetalers: U kunt zich ook aanmelden voor zorg die niet vergoed wordt, bijvoorbeeld bij rouwproblematiek, aanpassingsstoornissen en relatietherapie. In deze gevallen dient u de behandeling zelf te betalen. Het door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarief is dan € 101,03 voor een consult.

Wanneer u niet verschijnt op een afspraak of niet minstens 24 uur van tevoren afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt om de besproken tijd in rekening te brengen. De kosten voor deze zogenaamde ‘no-show’ bedragen € 50,00.

 

Kosten en vergoedingen voor kinderen en jeugdigen

Jeugdwet

De bekostiging van de jeugdzorg is overgegaan naar de gemeente. Gemeenten zijn (financieel) verantwoordelijk voor jeugdzorg aan kinderen tot en met 17 jaar. Als u woonachtig bent in een gemeente waarmee wij een contract hebben, wordt onze hulp voor uw zoon of dochter vergoed.

Onze praktijk heeft contracten in de Generalistische Basis GGZ afgesloten met de volgende gemeentelijke verbanden:

 • Utrecht West: bestaande uit De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, Woerden
 • Utrecht; bestaande uit Utrecht, Leidsche Rijn, De Meern, Vleuten, Haarzuilens

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Bij de intake wordt duidelijk welke behandeling en welke diagnostiek nodig is en kunnen wij u een beeld geven van welke zorg wel en welke niet vergoed wordt.

Afhankelijk van de aard en de ernst van uw hulpvraag zal er een korte, middellange of intensieve behandeling nodig zijn. Telefonische consulten en e-mailconsulten worden meegerekend in de behandeling.

Gemeenten kunnen diverse hulpvragen uitsluiten van vergoeding. Hierbij kunt u denken aan intelligentieonderzoek en behandeling van klachten waarbij geen psychiatrische diagnose (DSM-V stoornis) kan worden gesteld. Wij bieden deze zorg wel maar dan zijn de kosten voor eigen rekening.

Standaardtarief is € 101,03 per sessie van 45 minuten.

Kosten diagnostisch onderzoek

De tarieven per 1 januari 2018 zijn:

Intelligentie onderzoek (1 dagdeel)                                                                       €495*

 • Telefonisch intakegesprek
 • Afname intelligentietest
 • Scoring en beoordeling
 • Verslaglegging en handelingsadviezen
 • (Exclusief adviesgesprek)

Neuropsychologisch onderzoek/ executieve functies (1 dagdeel)            €495*

 • Telefonisch intakegesprek
 • Afname neuropsychologische taken (zoals aandacht, planning, informatieverwerking en geheugen etc)
 • Scoring en beoordeling
 • Verslaglegging en handelingsadviezen
 • (Exclusief adviesgesprek)

 Sociaal emotioneel onderzoek (1 dagdeel)                                                       €495*

 • Telefonisch intakegesprek
 • Afname onderzoekstaken gericht op zelfbeeld, coping, emotieregulatie, persoonlijkheidstrekken
 • Scoring en beoordeling
 • Verslaglegging en handelingsadviezen
 • (Exclusief adviesgesprek)

Uitgebreid, meervoudig onderzoek (2 dagdelen)                                           €1350*

gericht op alle drie de bovengenoemde domeinen

 • Intakegesprek
 • Afname onderzoekstaken (intelligentie, neuropsychologisch, sociaal-emotioneel)
 • Scoring en beoordeling
 • Verslaglegging en handelingsadviezen
 • (Exclusief adviesgesprek)

School- of thuisobservatie (binnen een bestaand onderzoek)                   €200*

 • Observatie thuis of op school
 • Rapportage hierover

Intakegesprek of adviesgesprek (max. 60 minuten)                                      €101,03*

*Wij zijn niet BTW plichtig

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.