Jeugd

Zorg voor kinderen en jeugdigen

In het intakegesprek gaan wij eerst uitvoerig in op de hulpvraag. Dit gesprek wordt bij voorkeur met beide ouders (en afhankelijk van de leeftijd, in aanwezigheid van het kind) gevoerd, waarmee informatie wordt geïnventariseerd om samen met u de hulpvraag beter te begrijpen en te concretiseren.

Vervolgens is er een behandeltraject mogelijk, dat zich bijvoorbeeld richt op:

 • Angst- en paniekklachten
 • Stemmingsklachten
 • Trauma
 • ADHD of ADD
 • Autisme (pervasieve ontwikkelingsstoornis)
 • Gedragsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Dwangklachten
 • Identiteitsproblemen
 • Problemen in de omgang met leeftijdsgenoten
 • Rouw- en verliesverwerking

Mocht in het intakegesprek duidelijk worden dat er voorafgaand aan de behandeling een psychologisch onderzoek gewenst is, dan zal uw behandelaar tijdens het intakegesprek de verschillende opties bespreken voor psychologisch onderzoek. U kunt hiervoor onder andere terecht bij onze collega Jacobine Hogendoorn.

Tijdens de behandeling zijn er regelmatig momenten van afstemming tussen ouders of verzorgers, kind of jongere en eventueel met school en/of andere hulpverleners. Uiteraard altijd met toestemming van de ouders/verzorgers/jongeren boven de 16 jaar.

Indien nodig begeleiden wij de doorverwijzing naar remedial teacher, kinderfysiotherapeut of kinder- en jeugdpsychiater.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.