Volwassenen

Psychologische zorg voor volwassenen

Aanmelden

U kunt contact met ons opnemen als u klachten of problemen heeft zoals:

 • Depressieve klachten en depressies
 • Overspannenheid en burn-out
 • Aan werk gerelateerde problemen
 • Angststoornissen en fobieën
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Klachten na traumatische ervaringen
 • Partnerrelatieproblemen
 • Spanningsklachten
 • Problemen in het contact met anderen
 • Rouwproblematiek
 • Identiteits- en losmakingsproblemen
 • Chronische pijnklachten
 • Psychische problemen bij ernstige ziekten

Werkwijze

In een eerste gesprek brengen wij uw situatie in kaart en gaan wij uitgebreid in op uw problemen en klachten.

Tijdens één of meer gesprekken stellen wij een diagnose en bekijken we wat er aan de problematiek te doen is. Vaak werken wij ook met vragenlijsten op het gebied van de persoonlijkheid.

Aansluitend vindt de behandeling plaats: veelal in de vorm van wekelijkse therapeutische gesprekken. Er wordt hierbij praktisch en probleemgericht gewerkt.

Bij lichtere problematiek kan volstaan worden met een kortdurende behandeling, vijf tot vijftien gesprekken zijn vaak al voldoende.

Behandeling

In de behandeling maken wij meestal gebruik van de Cognitieve Gedragstherapie (CGT) voor het behandelen van problemen. Deze methode is de laatste 15 jaar ontstaan vanuit de al langer bestaande gedragstherapie en cognitieve therapie. De nadruk in deze behandelmethode ligt op het veranderen van het gedrag en de manier van denken van mensen. Denken en gedrag houden vaak de problemen in stand. Zie voor meer informatie: www.vgct.nl.

Verder gebruiken wij in de behandeling regelmatig EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze behandelvorm is bedoeld voor de behandeling van mensen met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) en andere traumagerelateerde angstklachten, ontstaan als gevolg van een concrete akelige gebeurtenis, die nog steeds een emotionele reactie oproept. De bedoeling is dat de gebeurtenis de emotionele lading verliest. Dit gebeurt doordat de therapeut aan de cliënt vraagt om aan de gebeurtenis terug te denken en tegelijkertijd een afleidende stimulus aan te bieden. Hierdoor krijgt de schokkende gebeurtenis voor de persoon een plek. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl.

In de gesprekken bepaalt de cliënt het tempo waarin de behandeling gaat. Ook wordt er meestal in het hier en nu gewerkt. Huiswerkopdrachten maken bijna altijd onderdeel uit van de behandeling, ook worden e-health modules van Therapieland ingezet om een blended behandeling te bieden. Dit betekent dat de behandeling zowel op de praktijk als vanuit huis in een online (beveiligde) omgeving plaatsvindt. Dit is ter ondersteuning van de sessies bij de behandelaar. Cliënt en behandelaar kiezen samen een online behandelprogramma waarin uitleg gegeven wordt over de klachten die ervaren worden. Naast (huiswerk)opdrachten zijn er ook informatieve filmpjes te vinden. Tussendoor is online contact met de behandelaar over de vooruitgang een mogelijkheid.

Bij complexere problematiek is een langdurige behandeling mogelijk. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van de Cognitieve Schematherapie. Dit is een vorm van therapie die gericht is op het doorbreken van vastzittende patronen. Deze behandeling vindt meestal plaats in de SGGZ. Zie voor meer informatie: www.schematherapie.nl.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.