Jolanda van Delft

van delft psycholoog harmelenSinds 1992 is Jolanda van Delft werkzaam als psycholoog/ psychotherapeut. Zij is geregistreerd in het BIG-register als Gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, als psychotherapeut en gekwalificeerd als klinisch psycholoog. Tevens staat zij geregistreerd als EMDR-practitioner en als senior schematherapeut. Daarnaast is zij supervisor Schematherapie en Psychotherapie. Zij werkt voornamelijk in de Specialistische GGZ en is ook werkzaam in de Basis GGZ.

Zij biedt zowel kortdurende als langdurende psychologische behandelingen en werkt met adolescenten, volwassenen en ouderen. Zij doet zowel individuele als relatie-therapie. Er wordt gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie, mindfulness, inzichtgevende en directieve therapie. Bij traumabehandeling past zij EMDR toe. Daarnaast kunnen cliënten gebruik maken van een e-health toepassing, Therapieland genaamd, indien dit gewenst is. Hierin zijn modules opgenomen gericht op bijvoorbeeld angst, depressie en burn-out.

Lidmaatschappen:

  • Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
  • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)
  • Vereniging voor Schematherapie

KvK-nummer: 30260092
AGB-code praktijk: 94000049
AGB-code zorgverlener: 94000063

Kwaliteitsstatuut Jolanda van Delft

In het kwaliteitsstatuut kunt u vinden welke informatie uitgewisseld wordt met de verwijzer en hoe behandeleffecten en cliënt ervaringen worden gemeten tijdens en na de behandeling.

LVVP Visitatie Certificaat
Jolanda van Delft heeft een kwaliteitsvisitatie van het LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) succesvol doorlopen.
De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten.

Keurmerk Basis GGZ – KIBG
Sinds 2016 is Jolanda van Delft in het bezit van het Keurmerk Basis GGZ van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ. Dit houdt in dat zij zich extra inspant voor de juiste zorg op het juiste moment.

E-health van Jolanda van Delft:

volg deze link voor e-health Therapieland»

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.